Regulament tombola

Regulament tombola Zexe Zahana 2024

 • SCOPUL REGULAMENTULUI

Prezentul regulament stabilește termenii și condițiile de desfășurare a concursului inițiat de Organizator (denumit în continuare Giveaway ZEXE ZAHANA) în acord cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață.

Participarea la Giveaway ZEXE ZAHANA constituie acceptarea expresă și necondiționată a termenilor și condițiilor de mai jos.

Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa ZEXE.RO/REGULAMENT

Organizatorul loteriei publicitare are obligatia de a face publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate.

 • ORGANIZATORUL

 

Organizatorul Giveaway ZEXE ZAHANA  societatea ……………..cu sediul în Bucuresti, ……………., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. nr. ……….., EUID …………… CUI RO ………., cont curent …………….., deschis la ……………, adresă de e-mail:________________________ prin reprezentant ………….. –

 • PREMIUL ȘI CONDIȚIILE DE ORGANIZARE

Premiul pentru Giveaway ZEXE ZAHANA

 • Locul I – O excursie de … zile la Istanbul in perioada: …………..
 • Locul II – Un voucher in valoare de 500 lei la Zexe Zahana pana la 31 August
 • Locul III – O sticla de sampanie Moet & Chandon (brut – 280 lei aprox.) sau un discount de 15% pana la 31 August

 

Premiul nu este transmisibil și nu poate fi înlocuit la solicitarea participanților.

Giveaway ZEXE ZAHANA se desfășoară în perioada 15.02.2024 – 30.04.2024 ora 00:00

Momentul începerii Giveaway ZEXE ZAHANA este dat de anuntul organizatorului privind inceperea concursului pe pagina sa oficiala de Facebook.

Ulterior anuntului organizatorului privind inceperea concursului, persoanele care doresc sa participe la acest Giveaway vor trebui sa dea follow paginii de Instagram Zexe Zahana si LIKE paginii de Facebook Zexe Zahan

 • DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Participarea la Giveaway ZEXE ZAHANA este gratuită pentru orice persoană fizică care îndeplinește următoarele condiții:

 • Consum minim in valoare de 1000 lei pe un singur bon fiscal;
 • Postarea unui comentariu in cadrul postarii concursului pe Facebook cu numele si prenumele impreuna cu o fotografie lizibila a bonului fiscal (cu o valoare minima de 1000 lei);
 • Pastrarea bonului fiscal in original pana la data premierii pentru confirmarea eligibilitatii;
 • Varsta minima de participare 18 ani;
 • Pasaport valabil;
 • da follow follow paginii de Instagram Zexe Zahana si LIKE paginii de Facebook Zexe Zahan

 

Nu pot participa la Giveaway ZEXE ZAHANA, chiar dacă îndeplinesc condițiile din prezentul Regulament, angajații sau colaboratorii Organizatorului.

Prin participarea la evenimentul Organizatorului, participantul isi exprima acordul ca inregistrarea acestuia sa fie utilizata de catre Organizator in orice modalitate, Organizatorul fiind autorizat sa folosească, sa publice, sa reproduca, în alt mod, sa modifice și sa distribuie conținutul participantului cu sau fără numele participantului în întreaga lume, pentru orice scop legal. Aceste utilizări pot include, dar nu se limitează la, informații, educație, promovare sau publicitate pentru produsele si serviciile Organizatorului prin internet, site-uri web, aplicații mobile și rețele sociale. Dacă si alte persoane decât participantul apar in filmarea postata, participantul declara ca are dreptul de a utiliza imaginea acestora si, prin participarea la evenimentului Organizatorului, participantul cesioneaza acest drept catre Organizator in mod nelimitat.

 • DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR ȘI ACORDAREA PREMIULUI

Câștigătorul Giveaway ZEXE ZAHANA este ales în mod aleatoriu dintre persoanele care îndeplinesc condițiile expuse în prezentul regulament prin intermediul unui program software. Organizatorul a achiziționat licența necesară pentru utilizarea programului software în scopul extragerii unui câstigător pentru Giveaway ZEXE ZAHANA și a luat toate măsurile tehnice necesare pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal.

Dacă un câștigător extras nu îndeplinește condițiile din prezentul Regulament sau refuză premiul, se va face o nouă extragere aleatorie pentru desemnarea altui câștigător.

 

Stabilirea câștigătorului se va face la data de 01.05.2024, ora 12:00 iar rezultatul va fi anunțat prin intermediul platformei de Facebook a Oragnizatorului publicat în ziua respectivă. Câștigătorul va fi contactat de Organizator în termen de cel mult 10 ore de la data anunțului, prin intermediul platformei Facebook.

 

Organizatorul nu este responsabil de imposibilitatea de contactare a câștigătorilor cauzată de furnizarea unor date de contact eronate sau de lipsa unui răspuns din partea acestora. Imposibilitatea de contactare a câștigătorilor sau lipsa unui răspuns din partea acestora în termen de 12 ore de la ora încercării de contactare sau de la data informării câștigătorului, după caz, atrage pierderea premiului.

 • IMPOZITE ȘI ALTE CHELTUIELI

 

Organizatorul va calcula, reține și achita impozitul datorat de câștigător conform dispozițiilor Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

 

 • LITIGII

 

Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și participanții la Giveaway ZEXE ZAHANA se vor soluționa în mod amiabil.

În situația în care neînțelegerile nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, eventualele litigii vor fi de competența instanței de la sediul Organizatorului.

 

 • SUSPENDAREA ȘI ÎNCETAREA

 

Giveaway ZEXE ZAHANA poate fi suspendat sau Organizatorul poate dispune încetarea acesteia atunci când intervine un caz de forță majoră care face imposibilă desfășurarea Giveaway ZEXE ZAHANA sau când continuarea acestuia ar atrage încălcarea unor prevederi legale.

Organizatorul va anunța participanții cu privire la suspendarea sau încetarea Giveaway ZEXE ZAHANA  prin publicarea unui anunț pe cel puțin una din următoarele platforme YouTube, Facebook, Instagram sau pe website-ul propriu.

 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul oferă o atenție sporită prelucrării datelor cu caracter personal și protejării vieții private ale participanților la Giveaway ZEXE ZAHANA, în acord cu Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

 

Avem rugămintea să citiți cu atenție politica de prelucrare a datelor cu caracter personal cuprinsa in prezentul Regulament, prin care vă informăm asupra modului în care Organizatorul colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale participanților la Giveaway ZEXE ZAHANA. Acesta politica se completeaza cu Politica de confidentialitate afisata la adresa ……………………

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în îndeplinirea obligațiilor aferente organizării Giveaway ZEXE ZAHANA. În acest sens, Organizatorul colectează datele cu caracter personal furnizate de participanți aferente materialului video pentru participarea la Giveaway ZEXE ZAHANA

Datele cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal ale participanților colectate și prelucrate de Organizator pot consta în: numele aferent contului Facebook (username)

Pentru transmiterea premiului și îndeplinirea obligațiilor legale, Organizatorul va solicita   câștigătorului o serie de date cu caracter personal suplimentare, precum: numele și prenumele, adresa de livrare, adresă de e-mail, număr de telefon.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale participanților doar cât este necesar pentru desfășurarea Giveaway ZEXE ZAHANA și pentru respectarea obligațiilor legale.

 

Drepturile participanților

Participanții la Giveaway ZEXE ZAHANA au următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

 • dreptul la informare și de a solicita detalii referitoare la modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Organizator;
 • dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de Organizator;
 • dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat);
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal constând în transmiterea acestora către alți operatori;
 • dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal, fără a fi necesară vreo justificare;
 • dreptul de a nu fi supus unor procese automatizate. Exercitarea acestui drept anterior stabilirii câștigătorului Giveaway ZEXE ZAHANA atrage imposibilitatea Organizatorului de a acorda premiul persoanei care și-a exercitat acest drept;
 • dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente.

Aveți posibilitatea de a vă exercita oricare dintre drepturile legale indicate prin intermediul unei solicitări scrise transmise la adresa de e-mail___________________.

 

Partajarea datelor cu caracter personal

 

Pentru buna desfășurare a Giveaway ZEXE ZAHANA, există posibilitatea ca Organizatorul să partajeze datele cu caracter personal ale participanților cu alți operatori economici, sponsori, colaboratori sau parteneri, dar doar în măsura în care aceștia au implementat măsuri de protecție adecvate conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Sesizări

Pentru întrebări, sesizări sau atunci când doriți să vă exercitați drepturile legale, vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: _____________________.

Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care prelucrăm datele cu caracter personal sau de modalitatea în care v-am răspuns solicitărilor adresate, aveți posibilitatea de a depune o plângere la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, anspdcp@dataprotection.ro.

 • CONTACT ȘI SESIZĂRI DESFĂȘURARE – Giveaway ZEXE ZAHANA

În situația în care aveți întrebări referitoare la modalitatea de derulare a Giveaway ZEXE ZAHANA  vă rugam să ne contactați la adresa de e-mail: ___________________.

Dacă vă considerați lezat în vreun fel de modul în care se desfășoară Giveaway ZEXE ZAHANA aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale Pentru Protecția Consumatorilor, cu sediul în Bucuresti, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, Sector 1, cod postal 011865, www.anpc.ro.

 

Organizator

………

prin ………